Groepscentrum Permanente Vorming

Welkom bij Groepscentrum permanente vorming

Postgraduaten

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/Postgraduaten.html

Onderwijs

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Onderwijs.html

Gezondheidszorg

/GPV_site/GPV-Gezondheidszorg.html

Sociaal-agogisch werk

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Sociaal-agogisch-werk.html

Talen

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/(7402)-GPV-Home-Opleidingen-Talen.html

IT Academy

/GPV_site/(7402)-GPV/(7402)-GPV-Home/(7402)-GPV-Home-Opleidingen/IT-Academy.html

Universitaire Dinsdag Lezingen

/GPV_site/UniversitaireDinsdagLezingen

Eerstvolgende opleidingen

27-03-17 Happify your life. Over de kracht van positieve emoties en de impact ervan op verschillende levensdomeinen
30-03-17 Palliatieve zorg bij personen met matige en ernstige mentale handicap
30-03-17 Palliatieve zorg vanuit de herstelvisie binnen psychiatrie
18-04-17 Dialoog en gastvrijheid
19-04-17 Nieuwe inzichten en benaderingen in de wondzorg - 19 april 2017
20-04-17 Omgaan met conflicten binnen het zorgteam
20-04-17 Hoe ga je om met een diverse leerlingenpopulatie? - Brussel
21-04-17 De kracht van vergeving
21-04-17 Hooggevoelige kinderen opvoeden en kinderen hooggevoelig opvoeden
24-04-17 Verlaat de klaagmuur
25-04-17 Werken met het ouder wordend brein
25-04-17 DOEWAP #4: De Zomer
26-04-17 Wondzorg in de ouderenzorg
27-04-17 Hoe ga je om met een diverse leerlingenpopulatie? - Gent
27-04-17 Community building. New jobs, new skills!
27-04-17 Schriftelijke communicatie voor welzijnswerkers. Workshop 1: Training van basisvaardigheden
27-04-17 Rekenen op taal: taalbewust wiskundeonderwijs in de lagere school - April 2017
27-04-17 Schriftelijke communicatie voor welzijnswerkers. Workshop 2: Verdieping in cliëntgerichte en professionele rapportage
28-04-17 Ontsmetten: true or false?
02-05-17 Poëzie en emotie
05-05-17 Islamitische visies op relaties en opvoeding
11-05-17 Samen in de boot van het M-decreet. Werken aan een inclusief beleid.
16-05-17 Sport en emoties
23-05-17 Geneesmiddelenkennis: weet wat je geeft, weet wat het doet
24-05-17 Emoties en de toekomst van België
30-05-17 Van lastige naar leerrijke collega's
30-06-17 Beschermen zonder te beknotten. Bescherming van kwetsbare meerderjarigen.
30-06-17 Van 'moetivatie' naar motivatie? Train de trainer... én de ouders!
30-06-17 Aandacht, aanwezigheid en zelfreflectie in gezinswerk
30-06-17 Brussel. Een sociale blik op de kleine grootstad.

+ Bekijk het volledig aanbod