Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Lerarenopleiding » Voor leerkrachten secundair onderwijs » Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen

Prijs: € 950 (incl. BTW)

Volzet

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
gpv@odisee.be
Leermoment(en):

Het postgraduaat omvat 15 lesnamiddagen. De eerste sessie vindt plaats op woensdag 20 september 2017. Laatste lesdag is 2 mei 2018. De lessen gaan telkens door van 14u tot 17u.

Code: 78700

Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen

Nederlands als tweede taal, of kortweg NT2, is het vak waarin je Nederlands geeft aan anderstaligen. Het verwerven van de Nederlandse taal bij kinderen of volwassenen staat hierbij centraal.

Doel

Deze praktijkgerichte opleiding richt zich op lesgevers die Nederlands als tweede taal willen onderwijzen aan anderstalige volwassenen.

Aanpak

Je leert lesmaterialen kiezen en werkvormen gebruiken. In de lessen gaan we uit van situaties en problemen die NT2-lesgevers effectief tegenkomen in de praktijk. De opleiding opent ongetwijfeld deuren om, afhankelijk van je achtergrond, aan de slag te gaan als leraar NT2!

Exploratie en reflectie

De voorgelegde probleemsituaties, het concrete voorbeeldmateriaal, de videofragmenten, de interactieve opdrachten, de achtergrondliteratuur, ... zetten aan tot exploratie en (zelf)reflectie, tot samenwerking en discussie. Daarnaast breng je in het kader van deze opleiding een bezoek aan het Huis van het Nederlands, hét centraal infopunt rond NT2 voor anderstaligen.

Stage

In deze opleiding doe je veel meer dan enkel les volgen. Voor het praktische luik van de opleiding observeer je 9 lesuren en geef je zelf ook 9 uren les in een Centrum voor Volwassenenonderwijs naar keuze. Naast deze stage wordt ook jouw bijdrage in de lessen en het portfolio dat je individueel samenstelt geëvalueerd.

Doelgroep

Toekomstige, beginnende en ervaren lesgevers, vormingswerkers en vrijwilligers die Nederlands als tweede taal willen onderwijzen aan volwassen anderstaligen.

Lesgevers

Vera Bochar, docente aan Odisee, en verschillende gastdocenten.

Programma

Het programma is opgebouwd uit 4 opleidingsonderdelen en een praktijkcomponent.

1. Het taalverwervingsproces

• Doelstellingen en historiek van NT2

• Motivatie en kenmerken van de doelgroep

2. Instrumenten, materiaal en werkvormen binnen het NT2-onderwijs

• Kennismaken met tal van interactiebevorderende werkvormen

• Inzicht verwerven in het organisatorisch aspect van het coöperatief werken

3. Aanpak van specifieke problemen in de NT2-leergroepen

• Leerbehoeften van anderstalige volwassenen en consequenties voor de cursusopbouw

• De rol van vooropleiding en cognitieve vaardigheden bij het leren van een tweede taal

4. Taalbeschouwing, woordenschat- en vaardigheidsonderwijs, lesorganisatie en cursusontwikkeling

• Grammaticaonderwijs: expliciet en impliciet leren

• De plaats van woordenschat in het taalvaardigheidsonderwijs

5. Praktijkcomponent

• Observatie- en actieve stage in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Verloop

Het postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen omvat 20 studiepunten en loopt over één academiejaar.

Voorwaarden

Inschrijven voor het postgraduaat kan op basis van een bachelor- of masterdiploma.

Bijlage(n)

download ECTS-fiche Aanpak van specifieke problemen in de NT2-groepen
download ECTS-fiche Instrumenten, materiaal en werkvormen
download ECTS-fiche Praktijkcomponent
download ECTS-fiche Taalbeschouwing
download ECTS-fiche Taalverwervingsproces
download Brochure
download Lesdata