Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Lerarenopleiding » Voor leerkrachten kleuteronderwijs » Masterclass Mentoring en coaching van stagiairs, beginnende en ervaren leerkrachten

Masterclass Mentoring en coaching van stagiairs, beginnende en ervaren leerkrachten

Wat is mentoring en coaching?

De masterclass Mentoring en coaching beoogt een professionele vorming van mentoren, zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers en andere onderwijsprofessionals van scholen/scholengroepen. Het zorgt ervoor dat je als mentor met de nodige achtergrond stagiairs, beginnende maar ook ervaren leraren kan begeleiden en coachen. De opleiding vergroot de eigen professionaliteit van de mentor, en zo ook de professionaliteit van een team.

Doel

De vorming zet je ertoe aan jezelf te ontginnen. We bundelen ontdekte krachten en stimuleren je om die aan te wenden in de begeleiding van anderen.

Samen leren we leerbehoeften en verwachtingen analyseren en bekijken we hoe een mentor en/of coach hieraan tegemoet kan komen.

Zo maken we je o.a. wegwijs in allerlei werk- en leerbegeleidingstechnieken voor starters en stagiairs.

Het doel daarvan is om groeikracht te versterken, integratie in de school te vergemakkelijken en innovatieprocessen te faciliteren.

Aanpak

We staan stil bij alle mogelijke aspecten van continue loopbaanbegeleiding en kwaliteitsvolle coaching van collega’s over kortere of langere termijn. We maken gebruik van meerdere werkvormen: contactsessies, supervisie, reader, presentaties en praktijkgerichte opdrachten.

Doelgroep

Mentoren actief in stage- en/of aanvangsbegeleiding, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, praktijklectoren, stagebegeleiders en beleidsondersteuners.

Programma

Het programma is opgebouwd uit 3 opleidingsonderdelen en maakt deel uit van de Banaba Schoolontwikkeling:

1. Reflecteren en reflectie stimuleren

• Sleutelervaringen in de eigen loopbaan

• Verwachtingen en behoeftes van beginnende leraren

• Visies op mentoring en coaching

• Kaders ter ondersteuning van reflectie bij jezelf en collega’s

2. Coachen van collega’s

• Werkkaders voor communicatie

• Kijk op leerstijlen

• Training in diverse communicatievaardigheden: feedback- en reflectiegesprekken, slechtnieuwsgesprekken en counseling

• Inzichten in groepsontwikkeling

3. Professionaliseren van het team

• Schoolcultuur i.f.v. stimuleren van professionele ontwikkeling en beleidsvoerend vermogen

• Opties en trajecten voor coaching en professionalisering, de opzet van een lerend netwerk

• Taken en visies op stage- en loopbaanbegeleiding

Lesgevers

• Mieke Bogaerts, onderwijsondersteuner in KdG Antwerpen met diverse vooropleidingen in supervisie en coaching.

• Raf Sondervorst, docent aan de Lerarenopleiding van Odisee en al jaren verbonden aan het postgraduaat Mentoring en coaching.

• Gastsprekers die vanuit hun expertise hun verhaal komen vertellen.

Verloop

De masterclass mentoring en coaching omvat 14 studiepunten en loopt over één academiejaar. Het programma omvat ongeveer 15 lesdagen, telkens op vrijdag of woensdagnamiddag.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding richt zich tot iedereen die in het bezit is van een bachelordiploma en die relevante ervaring heeft in het onderwijs.

Meer info

Voor meer informatie over de inhoud kun je terecht bij Laura Demunter (laura.demunter@odisee.be).

Of breng een bezoek aan onze infostand op campus Brussel op 2 september 2017 van 9u30 tot 13u.

Schrijf je hiervoor vlug in via mail naar gpv@odisee.be met vermelding van de infodag waarop jij graag aanwezig wil zijn.

Bijlage(n)

download Lesdata
download Brochure