Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Lerarenopleiding » Voor leerkrachten kleuteronderwijs » Co-teaching voor inclusie - introductie (reeks 1)

Co-teaching voor inclusie - introductie (reeks 1)

Situering

Ben je klasleerkracht in de lagere school en denk je eraan om samen met één of meerdere collega’s voor de klas te gaan staan? Ben je directie van een lagere school en wil je je team motiveren om mee te stappen in het verhaal van co-teaching? Ben je zorgco in de lagere school en denk je in co-teaching een hefboom te zien om nog intenser te werken aan inclusief onderwijs? 

Dan is deze vorming op jouw maat!

Deze vorming vloeit voort uit de expertise van het onderzoeksproject ‘Co-teaching voor Inclusie’, waarbij laatstejaarsstudenten en leerkrachten van verscheidene lagere scholen betrokken waren.

Doel

Deze vorming beoogt:

  • dat de deelnemers zich de visie van Co-teaching voor Inclusie eigen maken;
  • handvaten aan te reiken om het afstemmingsproces tussen de co-teachers optimaal te laten verlopen;
  • de deelnemers zich aan de hand van enkele oefeningen te laten inleven in het afstemmingsproces;
  • de werkvormen van co-teaching te kaderen;
  • de deelnemers vertrouwd te maken met het begrip ‘reflective practitioner’ als inclusieve lerarencompetentie.

Programma

Tijdens deze introductiesessie focussen we op het belang van afstemming tussen co-teachers en verkennen we de verschillende aspecten daarvan. We leven ons in aan de hand van enkele oefeningen.

Daarna gaan we in op de verschillende werkvormen van co-teaching en verbinden dit meteen met inclusie. We expliciteren onze eigen denkbeelden m.b.t. inclusie en gaan in op hoe ‘de leerkracht als reflective practitioner’ hier een hefboom toe kan zijn.

Voor co-teachers die nog verder ondersteund willen worden in het ontwikkelen van hun inclusieve lerarencompetenties, organiseren we een vervolgtraject van 2 halve dagen. We gaan samen aan de slag met jullie casussen en benutten instrumenten om breed te kijken naar de eigen inclusieve klas- en schoolpraktijk.

Doelgroep

De introductiesessie richt zich tot leerkrachten, directies, pedagogische begeleiders, onderwijsbetrokkenen, ...

Docenten

Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos, docenten van de lerarenopleiding lager onderwijs Odisee.

Locatie

Campus Waas, Hospitaalstraat 23 te 9100 Sint-Niklaas.