Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Lerarenopleiding » Voor leerkrachten kleuteronderwijs » ExploRatio. Wetenschap in dialoog

ExploRatio. Wetenschap in dialoog

Situering

Dialoog prikkelt, daagt uit en zet aan tot reflectie. Ook in de wetenschapsklas van het lager of secundair onderwijs! Leerlingen die een gesprek aangaan over natuur en wetenschap blijken meer gemotiveerd en verwerven een beter inzicht. Maar hoe voer je als leerkracht een constructieve dialoog met leerlingen in de context van natuur en techniek? Hoe breng je leerlingen tot reflectie tijdens het uitvoeren van een experiment? Hoe laat je leerlingen converseren over wetenschappelijke ideeën zodat ze hun inzicht hierin vergroten? En heeft een dialogische aanpak een constructief effect op  maatschappelijk kwetsbare kinderen in de STEM-les?

Programma

We focussen op drie projecten waarbij een dialogische aanpak voor het wetenschappen- en techniekonderwijs centraal staat. Het materiaal is bruikbaar voor leerlingen van 8 tot 16 jaar.

  1. FiloZoo hanteert de filosofische dialoog om leerlingen te laten reflecteren over wetenschap, wetenschappelijke ideeën of ethische kwesties in de les wereldoriëntatie. Vragen  zoals ‘Leeft een appel?’ of ‘Kan je praten met een mier?’  zet leerlingen aan tot twijfelen, argumenteren of hypothesevorming en zo ontwikkelen zij naast hun onderzoeks- ook hun denkvaardigheden.
  2. De IdeeënFabriek reikt een dialogische methodiek om moeilijke concepten zoals kracht, energie of leven te laten verwerven door leerlingen.
  3. In de OdifiksClubXL lichten we toe hoe STEM-academies voor kwetsbare kinderen via dialoog een stap hoger kunnen worden getild.

Na een algemene toelichting leer je in deze drie workshops de diverse projecten kennen.

Doelgroep

Leerkrachten basis en secundair onderwijs (natuurwetenschappen, fysica, chemie, biologie, wetenschappelijk werk, STEM).

Docenten van de lerarenopleiding, pedagogische begeleiders en leerkrachten basis en secundair onderwijs in volgende vakgebieden: natuurwetenschappen, fysica, chemie, biologie, wetenschappelijk werk, STEM,...

Docenten

Docenten lerarenopleiding (natuur)wetenschappen en wereldoriëntatie van Odisee.

Locatie

Odisee campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel.