Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Lerarenopleiding » Voor leerkrachten kleuteronderwijs » Inspiratiedag 1+1= 3. De kracht van samen voor de klas

Prijs: € 90 (incl. BTW)

Volzet

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
gpv@odisee.be
Leermoment(en):

23 februari 2017 van 9.30 tot 16.30 uur.

Code: OOND2

Inspiratiedag 1+1= 3. De kracht van samen voor de klas

Situering

De toenemende diversiteit in de klas maakt het moeilijk om vast te houden aan het traditionele onderwijsmodel waar 1 leerkracht voor de klas staat. Om in te spelen op deze diversiteit en de verschillende zorgnoden, dringt zich een onderwijsmodel op waarbij leerkrachten de krachten bundelen en samen als co-teachers voor de klas staan. In sommige scholen is co-teaching ‘dagelijkse kost’ terwijl andere scholen nog volop zoekende zijn naar hoe twee leerkrachten samen voor de klas kunnen staan en elkaar kunnen versterken. Het ontbreekt hen soms aan didactische principes en structurele organisatie om met co-teaching aan de slag te gaan. Ook impliceert co-teaching inzicht in eigen talenten en die van je co-teacher. Laat je op 23 februari 2017 prikkelen en inspireren: je krijgt hands-on informatie en tips & tricks om met co-teaching aan de slag te gaan want … 1+1=3.

Programma

De Inspiratiedag gaat door te Odisee - Campus Brussel.

9u30-10u00: Onthaal

10u00-10u30: Welkomstwoord door Ann Martin (Studiegebieddirecteur Onderwijs Cluster 2 - Odisee)

10u30-11u45: Keynote door Elke Struyf. Elke Struyf is hoogleraar onderwijskunde aan de Antwerp School of Education en het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hierbij vindt u haar presentatie.

11u45-12u00: Pauze

12u00-13u00: Binnenkijken in Brusselse scholen (Onderwijscentrum Brussel)

13u00-14u00: Lunchpauze

14u00-15u00: Keuze uit 13 workshops die onderverdeeld worden in de volgende categorieën: co-teaching in de Lerarenopleiding, co-teaching in de school, co-teaching en talenten en co-teaching in de wereld.

15u00-15u30: Afsluitend woord

15u30-16u30: Receptie  

Overzicht workshops

WORKSHOP 1: Nascholingstraject Krachtige Indicatoren voor een Toegankelijke School (KITS) & co-teaching door Annet De Vroey, UCLL

De expertisecel Education for All ontwikkelde het nascholingstraject KITS. Ontdek in deze workshop hoe co-teaching een meerwaarde biedt bij de implementatie van het M-decreet. (verdere informatie volgt)  

WORKSHOP 2: Proefproject 3-CO-T in de opleiding Bachelor leraar secundair onderwijs door Katrin De Bisschop, Odisee Bachelor Secundair Onderwijs - campus Brussel.

Dit academiejaar is Odisee gestart met een pilootproject ‘3-CO-T’, een project waarmee we de efficiëntie van co-teaching binnen de stages van de opleiding stapsgewijs willen onderzoeken. Studenten, maar ook collega’s zijn ermee aan de slag gegaan. Tijdens deze workshop vertellen we hoe we met naald en draad aan dit ‘3-CO-T’ project vormgeven en hoe we co-teaching willen inzetten in het toekomstig stagetraject. Wedden dat u weer zin hebt in naald en draad? Wij zetten een eerste steek op en breien er alvast geen eindpunt aan. Benieuwd naar ons praktijkverhaal?

WORKSHOP 3: Co-teaching voor inclusie, of hoe je, als leerkrachten in het lager onderwijs, co-teaching kan inzetten om te groeien in inclusieve lerarencompetenties door Liesbet Decroos en Elke Van Nieuwenhuyze, Odisee Bachelor Lager Onderwijs - campus Waas.

Hierbij vindt u de presentatie.

WORKSHOP 4: Co- en teamteaching in de Bachelor Kleuteronderwijs door Els Mertens, Odisee Bachelor Kleuteronderwijs.

De Bacheloropleiding Kleuteronderwijs van Odisee zet in op co- en teamteaching. Het motto binnen de opleiding is meer bereiken met minder contacturen: less is more! Ontdek het in deze workshop. (verdere informatie volgt)   

WORKSHOP 5: Samenwerkend leren in de Lerarenopleiding dankzij teamteaching door Mathea Simons (Universiteit Antwerpen, Antwerp School of Education) en Marlies Baeten (Universiteit Antwerpen, Antwerp School of Education, University College Leuven - Limburg, Groep gezondheid en welzijn).

In deze workshop bekijken we hoe lerarenopleidingen teamteaching in hun stages kunnen implementeren. We bouwen voort op twee onderzoeksprojecten, uitgevoerd bij en tezamen met meer dan 250 aspirant-leraren in de specifieke en de geïntegreerde lerarenopleiding. Concreet maken we kennis met mogelijke modellen van teamteaching in de lerarenopleiding; voor- en nadelen voor aspirant-leraren, hun mentoren en de leerlingen; condities voor succesvolle implementatie en reiken we handvatten aan voor de praktijk.

WORKSHOP 6: Samen Werken, Samen Leren door Ann Derycke (directeur CVO VIVO Kortrijk) en Ann Adriaenssen (mentor CVO VIVO Kortrijk + coördinator en lector SLO CVO VIVO Kortrijk).

In deze workshop zoomen we in op twee facetten van ‘Samen Werken, Samen Leren’ in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO): het proces van zelfsturende teams naar expert-teams en het creëren van een krachtige leeromgeving in de module groepsmanagement door middel van co-teaching en gezamenlijk assessment. We brengen een presentatie aan de hand van een praktijkvoorbeeld (kadering + concretisering), gevolgd door een discussie aan de hand van reflectievragen in functie van transfer naar de eigen context.  

Hierbij vindt u de presentaties.
Presentatie 1
Presentatie 2

WORKSHOP 7: Sint-Claracollege te Arendonk als praktijkvoorbeeld van co-teaching in het secundair onderwijs door Lies Broeckx (leerkracht wiskunde en wetenschappelijk werk); Suzy Geerts (leerkracht mavo, gok-coördinator en leerlingbegeleidster); Carine Verheyen (pedagogisch directeur).

Hierbij vindt u de presentatie.

WORKSHOP 8: Co-teaching in LAB – gedreven onderwijs door Kristien Bruggeman, zij begeleidt als onderwijswetenschapper een groep ouders bij het oprichten van LAB. Zij stond zelf voor de klas, heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van professionaliseringstrajecten voor leraren en een uitgesproken passie voor innovatieve onderwijsorganisatie.  

LAB is een nieuwe middelbare school die zich onderscheidt door haar innovatieve onderwijsorganisatie. Leraren hebben in LAB een schoolopdracht, wat betekent dat ze van maandagochtend tot vrijdagavond op school zijn. Deze organisatie laat LAB toe om co-teaching in te voeren zonder extra middelen, om volop in te zetten op de professionalisering van onze leraren en om optimaal te differentiëren voor alle leerlingen. Naast een andere onderwijsorganisatie, werkt LAB met een geïntegreerd curriculum: de grenzen tussen vakken vervagen en leraren werken samen om de leerinhouden van verschillende vakken geïntegreerd aan te bieden. Tijdens deze workshop krijgt u een kijk in de organisatie van dit soort onderwijs en welke hefbomen we ermee kunnen creëren.  

WORKSHOP 9: Tienerschool Heilige Familie te Schaarbeek over hoe de schoolorganisatie co-teaching structureel mogelijk maakt door Stef Colens en Jan Royackers.

De Tienerschool Heilige Familie opent in september 2018 zijn deuren, een nieuw educatief concept waar het vijfde en zesde leerjaar van het lager worden samengevoegd met het eerste en tweede jaar middelbaar. Ontdek in deze workshop hoe de school co-teaching structureel mogelijk maakt door middel van flexibele leerruimtes, zelfsturende teams,... (verdere informatie volgt)

WORKSHOP 10: Scholen Slim Organiseren: Visitatie te Mariakerke als praktijkvoorbeeld.

Scholen Slim Organiseren pleit voor een nieuwe organisatiestructuur waar multidisciplinaire teams samenwerken voor een community van leerlingen over de leerjaren en vakken heen. Zo kunnen teams de talenten van leerlingen ten volle ontplooien. (verdere informatie volgt)  

WORKSHOP 11: Co & co samen voor de klas in de (pre-)waarborgregeling door Lien De Feyter stafmedewerker Dienst Lerenden Katholiek Onderwijs Vlaanderen en lid projectteam waarborgregeling 16-17.

Hierbij vindt u de presentatie.

WORKSHOP 12: Co-teaching en vreemdgaan - kies voor een partner met complementaire kwaliteiten (en neem de valkuilen erbij) door Goedele Slots, docent in het Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk en actief binnen coaching en opleidingen rond coachen. In de navorming  begeleidt ze trainingen over het integreren van talenten en over kernkwaliteiten (Van lastige collega’s naar leerrijke collega’s).

Met wie werk je samen als je in co-teaching wil stappen? Laat je in je keuze beïnvloeden door de eigen kwaliteiten en die van een ander. Door samen te werken met iemand met complementaire kwaliteiten krijgt je tandem een extra boost! Tegelijkertijd is het niet evident om de kwaliteiten van een ander te benoemen en ten volle tot hun recht te laten komen. Meer nog, de valkuilen verbonden met de kwaliteiten kunnen voor frustraties zorgen en een goede samenwerking in de weg staan. In deze workshop geven we een aanzet in het erkennen en integreren van de eigen kwaliteiten en in het herkennen en benoemen van de kwaliteiten van een ander. Daarnaast staan we stil bij de valkuilen die aan de kwaliteiten verbonden zijn en reiken we een kader aan  om hiermee om te gaan. Voor deze workshop wordt inspiratie geput uit ‘Mijn baas kiest voor mijn talent’ van Luk Dewulf en de Kernkwaliteiten van Offman.  

WORKSHOP 13: Co-teaching in Vietnam, wat kunnen we leren om de praktijk in Vlaanderen te versterken door Soetkin Bauwens, zij werkt als Education Advisor bij VVOB, de ontwikkelingsorganisatie voor kwaliteit in het onderwijs. Soetkin is bij VVOB verantwoordelijk voor een programma over gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid. Ze werkt samen met lerarenopleidingen en pedagogisch begeleidingsdiensten en inspireert hen met onderwijspraktijken uit het Zuiden.

Hierbij vindt u de presentatie.

WORKSHOP 14: De Ark te Kessel-Lo getuigt over co-teaching in het basisonderwijs door Martine Foulon en collega’s.

Hierbij vindt u de presentatie.