Groepscentrum Permanente Vorming

Kaatje Klank (Aalst)

Situering

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn? Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn? En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die ‘klankkar’ kan laten springen? Dan is deze vorming over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou!

Programma

We verkennen de didactische principes die aan de grondslag liggen van Kaatje Klank.

We krijgen inzicht in de meest effectieve activiteiten om aan klankbewustzijn te werken en bekwamen ons ook in het stapsgewijs begeleiden van deze taken.

Tot slot ontdekken we enkele inspirerende werkvormen en materialen om zowel met de volledige klasgroep als in kleine groepjes aan de slag te gaan.

Doelstellingen

De deelnemers:

• komen te weten wat klankbewustzijn is en waarom dit belangrijk is;

• ontdekken welke klankbewustzijnstaakjes ertoe doen in het kleuteronderwijs;

• krijgen inspiratie om rond klankbewustzijn te werken in het kleuteronderwijs;

• ontdekken hoe ze kleuters beter kunnen begeleiden tijdens klankbewustzijnspelletjes;

• komen te weten hoe ze hun kleuters meer gerichte feedback kunnen geven bij spreekfoutjes.

Doelgroep

Kleuteronderwijzers van de tweede (en eventueel derde) kleuterklas, zorgondersteuners, zorgcoördinatoren en directies kleuterscholen. Ook schoolnabije medewerkers (pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, andere onderwijsondersteunende diensten) zijn welkom!

Docenten

Lieve Van Severen is sinds 2012 onderzoeker, taaldocent en praktijkbegeleider aan de lerarenopleiding 'bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs' (Odisee, campus Aalst). Zij is doctor in de taalkunde (UA - onderzoeksgroep CLiPS), behaalde een master in de logopedische en audiologische wetenschappen (UGent) en heeft een diploma van leraar (CVO Panta Rhei - de Avondschool, Gent).

Sanne Feryn is sinds 2013 docent pedagogische wetenschappen, praktijkbegeleider en onderzoeker aan de lerarenopleiding ‘bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs’ (Odisee, campus Aalst). Sanne is kleuteronderwijzeres en behaalde een master in de Educatieve Studies (KU Leuven).

Locatie

Odisee-Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154 te 9320 Nieuwerkerken-Aalst.

Meer informatie

Neem alvast een kijkje op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/LieveSanne/?fref=ts.