Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Lerarenopleiding » Voor leerkrachten kleuteronderwijs » Woordenschatontwikkeling bij oudere kleuters

Woordenschatontwikkeling bij oudere kleuters

Doel

De deelnemers kennen de onderzoeksgebaseerde didactische principes die aan de basis liggen van effectieve woordenschatdidactiek en kunnen deze zelf toepassen binnen een thema.

Programma

In de voormiddag maak je kennis met de bouwstenen van een effectieve woordenschatdidactiek aan de hand van actieve oefeningen, filmpjes en materialen. We vertellen je het praktijkverhaal van de kleuteronderwijzers uit het Wereldwoordenproject die 10 weken lang met een intensieve woordenschatdidactiek aan de slag gingen.

In de namiddag vertrek je vanuit een zelf gekozen prentenboek om woordenschat te selecteren en aan te bieden aan kleuters. Je leert hoe je het voorleesmoment kan aanpassen en denkt na over vervolgactiviteiten, taalstimulerende gesprekken, talige tussendoortjes en differentiatie.

Werkvormen

Uitleg, discussie, materialenbeurs, spel, werktijd.

Doelgroep

Kleuterleerkrachten en zorgcoördinatoren. De focus ligt op oudere kleuters.

Docent

Helena Taelman is onderzoeker en taaldocent aan de lerarenopleiding 'bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs' van de hogeschool Odisee te Aalst. Ze heeft praktijkervaring met woordenschatdidactiek door middel van het voorleesproject 'Wereldwoorden' en kent de wetenschappelijke literatuur ten gronde door de review die ze in 2013 hierover publiceerde. Verder is Helena Taelman één van de drijvende krachten achter de blog 'kleutergewijs'.

In het verleden deed ze 9 jaar lang academisch onderzoek naar de eerstetaalverwerving in de onderzoeksgroep CLiPS van de Universiteit Antwerpen.