Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Lerarenopleiding » Voor leerkrachten lager onderwijs » Omgaan met buiten-gewoon gedrag

Omgaan met buiten-gewoon gedrag

Situering

Waarom zijn kinderen soms heel koppig of extreem uitdagend? Waarom kunnen sommige kinderen blijven discussiëren en proberen anderen je emotioneel te chanteren? Van nature zal een kind bepaalde gedragsvormen en actiepatronen ontwikkelen om voordelen te halen. Vanuit die positieve ervaring wil het kind dat patroon verder ontwikkelen en vervolmaken.

Doelgroep

De vorming richt zich tot leerkrachten, directieleden, CLB-medewerkers en zorgcoördinatoren uit basis- en secundair onderwijs. De opleiding kadert in typefunctie ‘De leraar als opvoeder’ van het beroepsprofiel van de leraar.

Programma

In de opleiding verkennen we 4 gedragspatronen:

• sterke binding met emotie en de handigheid om emotioneel te chanteren;

• sterke binding met rede en de handigheid om in discussie te gaan;

• sterke binding met lichaam en zijn sterke zintuiglijke prikkels;

• sterke binding met de wereld en de wil om alles te begrijpen.

Elk patroon heeft zowel zijn positieve uitstraling als zijn negatieve randgebieden. In deze opleiding verwerf je inzicht in deze patronen en leer je hoe je hierin efficiënt en respectvol kan interveniëren.

Doelstellingen

In deze opleiding leer je:

• kinderen observeren;

• vier gedragspatronen onderscheiden, detecteren en beantwoorden;

• de grensoverschrijding naar negatief gedrag vlugger detecteren.

Docent

De vorming wordt verzorgd door Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut en yogadocent bij Namaskara vormingscentrum.

Bijlage(n)

download Brochure