Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Lerarenopleiding » Voor leerkrachten lager onderwijs » Specifieke vakkennis in LO - Aangepaste bewegingsactiviteiten in de les LO

Specifieke vakkennis in LO - Aangepaste bewegingsactiviteiten in de les LO

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn”

Programma

We starten met een kadering van de ganse inclusiegedachte (vanuit het M-decreet) en hoe wij hier als leerkracht in staan, in kunnen staan (reeds mogelijke tips aanreiken).

Daarnaast zullen we in de praktijk zelf ervaren hoe sporten snel, eenvoudig aangepast kunnen worden en hoe we leerlingen optimaal kunnen inzetten, laten meesporten binnen de les LO (of eender welke andere les).

Deze sessie zal een evenwicht bieden tussen theorie en praktijk.

Docent

Elisabeth Cans, lector en onderzoeker UCLL, coordinator G-sport Tienen vzw.

Bijlage(n)

download Brochure