Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Lerarenopleiding » Voor leerkrachten secundair onderwijs » Omgaan met té mondige kinderen

Omgaan met té mondige kinderen

Situering

We hebben de laatste decennia kinderen voluit een stem gegeven, maar hebben we hen ook begeleid in het ‘fatsoenlijk gebruik’ van die mondigheid? Kunnen we grenzen stellen aan mondigheid? Wat betekent ‘beleefd’ zijn? Wanneer en hoe treden we op?

Doelgroep

De vorming richt zich tot leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het secundair onderwijs.

De opleiding kadert in typefunctie ‘De leraar als opvoeder’ van het beroepsprofiel van de leraar.

Docent

De vorming wordt verzorgd door Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut en yogadocent bij Namaskara vormingscentrum.

Programma

De vorming geeft een aantal tips om beter om te gaan met kinderen en jongeren die té assertief zijn, en die de grens van ‘fatsoen’ of ‘respect’ vergeten zijn, misbruiken of niet kennen.

We zoeken een correcte houding, als leerkracht/begeleider, om buitensporige mondigheid te begeleiden.

We verkennen de verschillende tools die een gedragsverandering kunnen ondersteunen. Je leert hoe je ‘goede manieren’ en ‘fatsoen’ kan bewaken door middel van begrenzen, begeleiden, straffen, negeren, humor,…

Bijlage(n)

download Brochure