Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Sociaal-agogisch werk » Grootstedelijkheid » Verbeeldend bemiddelen - Herstellen en vertellen

Verbeeldend bemiddelen - Herstellen en vertellen

Programma

Het programma vloeit voort uit de expertise van het Odisee actie-onderzoek ‘Herstelrecht in Brussel’ (2013-2015) in de Anneessenswijk en ‘Storytelling Insjalet’ in Molenbeek.

We laten de deelnemers in de wijk proeven van methodieken die zowel conflicten oplossen als kansen in de wijk mogelijk maken.

Dag 1 schetst in de voormiddag het bredere denkkader achter digital storytelling in een wijkcontext. In de namiddag vindt een eerste praktische introductie plaats in de methodiek van digital storytelling. Insjalet, een mobiel openlucht atelier waarmee we de wijk intrekken, helpt ons te proeven van ‘out-door’ digital storytelling.

Dag 2 deelt ’s voormiddags kennis over de bemiddelende en verbindende impact van een digital storytelling traject. In de namiddag verkennen we zelf die verbindende mogelijkheden. Insjalet is onze mobiele leerplek.

Werkvorm

Introductie in het denkkader Herstelrecht, praktijkoefeningen en experimenteren in een concrete wijk.

Doel

Deze tweedaagse vorming:

  • Beoogt de deelnemer te initiëren in de methodiek van digital storytelling in een concrete wijkcontext;
  • Laat de deelnemers proeven wat de verbindende en bemiddelende mogelijkheden zijn van digital storytelling in een wijk;
  • Deelt de kennis over het actie-onderzoek rond digital storytelling in de Brusselse Anneessenswijk en Storytelling Insjalet in Molenbeek.

Aan het einde van de vorming hebben de deelnemers de basisdynamiek van digital storytelling in de vingers. Ze hebben een doorleefd inzicht in de verbinding tussen digital storytelling en wijkgericht werken.   

Doelgroep

Professionals uit buurtwerk, opbouwwerk, sector van bemiddeling die geïnteresseerd zijn in de verbindende en bemiddelende mogelijkheden van digital storytelling in wijkcontexten.  

Docenten

Erik Claes is docent filosofie en recht in de opleiding Sociaal werk en projectleider van het PWO-onderzoek rond Herstelrecht en Digital Storytelling.

Nele Gulinck is docent aan Odisee, Departement Sociaal Agogisch werk, praktijkonderzoeker in PW0-project Herstelrecht/bxl Ze gaf vorm aan een hele reeks digital storytelling projecten met kwetsbare groepen (onder meer met daders en slachtoffers in samenwerking met M Museum, Leuven)

Bijlage(n)

download Brochure