Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Sociaal-agogisch werk » Zingeving en ethiek » Ethiek en begin van leven. Ethische kaders voor prenatale diagnostiek.

Ethiek en begin van leven. Ethische kaders voor prenatale diagnostiek.

Situering

Nieuwe technieken van prenatale diagnose stellen hulpverleners en gezinnen voor moeilijke ethische keuzes. Is het verantwoord om bij een foetus te testen of het kind later een ongeneeslijke ziekte (bv. de ziekte van Huntington) zal hebben? Wat als er een verhoogd risico op een ziekte (bv. familiale borstkanker) blijkt? Is het dan een goede beslissing om te kiezen voor een zwangerschapsonderbreking? Welke waarde heeft het ongeboren leven in verhouding tot de levenskwaliteit van het toekomstige kind?

Programma

In deze bijscholing reflecteren we over ‘hard cases’ uit de prenatale diagnostiek. Aan hulpverleners en gezinnen reiken we ethische kaders aan om ethische knelpunten te formuleren en te bediscussiëren. Zo wordt ethische reflectie over prenatale diagnostiek een breder oefenterrein voor moeilijke levenskeuzes. Gezinnen leren met dilemma’s omgaan. Professionals (artsen, hulpverleners) oefenen in de gepaste, ethische ondersteuning.

Doelgroep

Alle geïnteresseerden zijn welkom, zowel personen die persoonlijk betrokken zijn bij dit thema als professionele hulpverleners en begeleiders van gezinnen.

Docenten

Adelheid Rigo, doctor in de Wijsbegeerte en master in de Klinische psychologie. Ze doceert psychologie en begeleidt een projectgroep in de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee) over bio-ethische thema's. Samen met Sylvia Hübel voerde ze het PWO-project uit ‘Prenatale screening en diagnostiek. Een gezinswetenschappelijk kader voor het omgaan met ethische problemen bij de toenemende technologische mogelijkheden van prenatale diagnose’.

Erik Claes, master in de Wijsbegeerte en doctor in de Rechtsgeleerdheid. Hij doceert filosofisch-ethische vakken in de opleidingen Gezinswetenschappen en Sociaal werk (Odisee) en is als deeltijds docent verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven.