Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Sociaal-agogisch werk » Opvoeding - relaties - gezin » Nieuwe autoriteit - Een geweldloos antwoord in het omgaan met escalerende opvoedingssituaties - Najaar

Nieuwe autoriteit - Een geweldloos antwoord in het omgaan met escalerende opvoedingssituaties - Najaar

Programma

Deze vorming wil je vat laten krijgen op je eigen handelen, eerder dan de andere zijn/haar gedrag te willen veranderen.

Je krijgt inzicht in:

  • escalatie processen;
  • in eigen basishouding t.a.v. autoriteit en escalerende conflicten;
  • in eigen handelen en taalgebruik in conflicten;
  • principes van geweldloos verzet.

Technieken aanreiken om eigen handelen bij te sturen in functie van geweldloos handelen.

Doelgroep

Voor wie in zijn/haar opvoedersrol of begeleidersrol zoekende is naar een geweldloze vorm van autoriteit/gezag en bijgevolg naar geweldloos handelen. Voor wie voornamelijk in opvoedingssituaties met kinderen en jongeren regelmatig met escalerende conflicten te maken heeft en herstelgericht wil werken.

Voor wie zich kan vinden in de uitspraak: “It takes a village to raise a child.”

Werkvorm

  • Interactieve werkvormen: bespreken in kleine groep, casusbespreking en rollenspelen.
  • Geleide intervisie waarin de deelnemers eigen casussen inbrengen en deze samen bespreken. De docent neemt deel en brengt het gedachtengoed van 'nieuwe autoriteit/geweldloos' verzet in.

Docent

Philip De Zommers, docent Odisee.