Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Sociaal-agogisch werk » Persoon en organisatie » Verslavingszorg, who cares? - Module 1 binnen het postgraduaat Sociale en geestelijke gezondheidszorg

Prijs: € 475 euro voor de volledige module, 90 euro per afzonderlijke lesdag (incl. BTW)

Leermoment(en):

19 september, 3 en 17 oktober, 7 en 21 november 2017, telkens van 9u tot 16u30.

Code: zie website DVO

Verslavingszorg, who cares? - Module 1 binnen het postgraduaat Sociale en geestelijke gezondheidszorg

Situering

Kwaliteitsvolle zorg verlenen aan kwetsbare mensen vraagt specifieke competenties. 

Het postgraduaat Sociale en geestelijke gezondheidszorg is een modulair professionaliseringstraject in volle ontwikkeling. Het postgraduaat richt zich tot alle geïnteresseerden die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen.

We plannen 5 thematische modules die we ontwikkelen in samenwerking met het sociaalpsychiatrische werkveld thematisch. Alle modules zijn zeer praktijk- en ervaringsgericht. We reiken handvatten aan om samen de weerbaarheid en veerkracht van kwetsbare mensen te verhogen. Hierdoor wordt een volwaardige maatschappelijke participatie mogelijk.

Voor het behalen van het postgraduaatgetuigschrift heb je een bachelordiploma, volg je vijf themamodules en slaag je voor een geïntegreerd examen. Wie niet over een bachelordiploma beschikt kan wel deelnemen aan de afzonderlijke modules of lesdagen en verwerft hiervoor respectievelijk een getuigschrift of deelnameattest van permanente vorming. De eerste module ‘Verslavingszorg’ start eind september 2017. 

Programma module 1: Verslavingszorg, who cares?

Verslaving is een complex gegeven, een cluster van symptomen die verschillende levensgebieden raakt. De aanpak situeert zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, cure, care, risicobeperking en maatschappelijke integratie.

De module zoomt in op specifieke thema’s zoals motiverende gespreksvoering, hervalpreventie en dubbele diagnose. Het zoeken naar verbinding, echt zien van de mens en niet in een hokje plaatsen staat hierbij centraal. We zetten in op interactief werken en zelf actief aan de slag gaan met de inhoud. Het uitgangspunt is dat jij reeds morgen het geleerde in de praktijk kunt gaan brengen. We geven ruimte voor uitwisseling, collega’s ontmoeten, ervaringen delen en nieuwe inzichten verwerven.

Deze module is een samenwerking tussen Odisee en CGG Waas en Dender.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot alle zorgverleners in de sociale of geestelijke gezondheidszorg die zich willen professionaliseren in verslavingszorg.

Data en inhouden  

Dinsdag 19 september 2017: basisbegrippen, wetgeving, productinformatie en het neurobiologische proces van verslaving

Dinsdag 3 oktober 2017: motiverende gespreksvoering
 
Dinsdag 17 oktober 2017: grenzen stellen: hoe doe je dit zonder de relatie te beschadigen?
 
Dinsdag 7 november 2017: terugvalpreventie
 
Dinsdag 21 november 2017: dubbele diagnose: dubbel zoveel behandelaars?
 
Elke lesdag start om 9u en eindigt uiterlijk om 16u30. Er is een middagpauze voorzien van 45 minuten. De volledige module telt 35 contacturen en een totale studiebelasting van 50 uur.
 
Je kan inschrijven voor de volledige module of voor een of meerdere afzonderlijke lesdagen. Afzonderlijke lesdagen komen in aanmerking voor het behoud van de BBK/T GGZ&Psychiatrie.

Inschrijven

Inschrijven voor deze module kan via deze link.

Bijlage(n)

download Brochure