Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Sociaal-agogisch werk » Persoon en organisatie » Community building. New jobs, new skills!

Prijs: € 120 (incl. BTW)

Leermoment(en):

27 april 2017 van 9.30 tot 16.30 uur

Code: WCOBU

Community building. New jobs, new skills!

Situering

In binnen- en buitenland werd onderzoek uitgevoerd en praktijkervaring opgedaan met Community Building. Wat leren we daaruit en welke handvaten worden aangereikt om als organisatie aan de slag te gaan zodat de meest geïsoleerde mensen in de samenleving goed ondersteund worden en een actieve bijdrage kunnen leveren?

Doel

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg, is er nood aan een strategie om aan netwerkversterking en community building te doen. Versterken van netwerken en het bouwen van bruggen buiten de professionele hulpverleningscircuits opent deuren naar de samenleving en verhoogt de kwaliteit van bestaan.

Doelgroep

Opvoeders/begeleiders (contextbegeleiders, mobiele begeleiders, medewerkers DIO, DOP, …), maatschappelijk werkers, leidinggevenden van hulpverleningsorganisaties, VTO-verantwoordelijken, orthopedagogen, mensen met bestuurlijke verantwoordelijkheid op gemeentelijk vlak: inclusieambtenaars, integratieambtenaars, deskundigen welzijn …

Programma

Tijdens de vorming vertrekken we vanuit wat onderzoek en goede praktijk ons leert om zo de link te leggen naar jullie dagelijkse praktijk en jullie bekommernis om binnen het veranderende welzijnsbeleid, toch de kwaliteit van bestaan van de cliënten te garanderen.

De kracht van netwerken

In de voormiddag zoomen we in op het concept netwerken.

 • Wat is een netwerk?
 • Waarom is een netwerk belangrijk?
 • Welke zijn de functies van netwerken?
 • Hoe breng je een sociaal netwerk in kaart?
 • Hoe ga je ermee aan de slag?
 • Welke zijn daarbij succes- en faalfactoren?

De kracht van community building

In de namiddag zoomen we in op het concept community building.

 • Wat is community building?
 • Wat is het belang van community building?
 • Wat heeft community building te maken met de vermaatschappelijking van de zorg?
 • Hoe breng je de community van jezelf, je organisatie, je cliënt in kaart?
 • Hoe ga je er (als organisatie) mee aan de slag?
 • Welke zijn daarbij succes- en faalfactoren?

Werkvorm

Korte theoretische injecties afgewisseld met praktijkoefeningen aan de hand van handige tools.

Docenten

Inge Verhaegen, Bachelor in de Orthopedagogie, Master in Sociaal-Culturele Agogiek, docent Sociale Inclusie, opleidingshoofd Orthopedagogie. Actief binnen de sector van mensen met een handicap en asielzoekers, lid van Docenten voor Inclusie en actief binnen het Inclusief Jeugdwerk in Brussel.

Els Vos, Master in de Sociologie, docent in de Sociologie, Gezinssociologie, en Sociale Inclusie. Lid van Mediander, Docenten voor Inclusie en Ouders voor Inclusie.

De lesgevers zijn betrokken in een samenwerkingsverband Community Building met verschillende geledingen uit het werkveld.

 

Bijlage(n)

download Brochure