Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Sociaal-agogisch werk » Persoon en organisatie » Happify your life. Breid je positieve emoties uit en vergroot je mentale weerbaarheid.

Happify your life. Breid je positieve emoties uit en vergroot je mentale weerbaarheid.

Doel

Positieve emoties zoals dankbaarheid, trots, hoop, liefde, vreugde werken ‘verbredend’: ze vergroten de mentale weerbaarheid en werken verdiepend op vlak van relaties.  In deze vorming ervaar je de kracht van positieve emoties en experimenteer je met manieren om de eigen positieve emoties te sturen en te vergroten. 

Doelgroep

Voor professionals en vrijwilligers uit het welzijnswerk, het onderwijs en de zorgsector die werk willen maken van het ervaren en vergroten van positieve emoties. 

Programma

In de vorming komen volgende aspecten aan bod:

  • onderzoek met betrekking tot de effecten van positieve emoties;
  • verkenning van de verschillende positieve emoties;
  • aandacht geven aan de aanwezigheid van positieve emoties;
  • experimenteren met manieren om de eigen positieve emoties te vergroten.

De vorming is gebaseerd op de inzichten uit de positieve psychologie (oa Seligman) en op de Broaden and Build theorie van Barbara Fredrickson.  

Werkvorm

Ervaringsgerichte vorming met ruimte voor oefeningen (waaronder meditatie) en uitwisseling, gebaseerd op theoretische kaders.

Docent

Goedele Slots is sociaal werker/criminologe en docent/trainer aan Odisee (Sociaal-agogisch werk). Daarnaast is ze coach en psychotherapeut en heeft ze ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en het algemeen welzijnswerk. Ze staat voor een krachtgerichte en integratieve benadering. 

Bijlage(n)

download Brochure