Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Sociaal-agogisch werk » Persoon en organisatie » Motiveren = (waard)eren + delegeren

Motiveren = (waard)eren + delegeren

Doel

Motiveren is een basisvaardigheid in coaching. Een motiverende begeleider waardeert de cliënt (luistert en stelt krachtige vragen) én delegeert (machtigt de cliënt om een -belachelijk kleine - stap te zetten in ‘de goede richting’). Vooral als goed bedachte en bedoelde adviezen niet werken, kan motiveren in de zin van ‘stilvallen en richting zoeken vooraleer je verder gaat’ bevrijdend werken voor beide partijen.

We zoeken hoe we de relatie met de cliënt op zo’n manier kunnen voeden, dat de ‘vitamines’ die we bieden de cliënt sterkt en in beweging brengt.

Programma

  • Wat zijn de slechtst mogelijke manieren om anderen in beweging te brengen?
  • Welke van onze talenten/visies zijn onontbeerlijk bij motiveren?
  • Wat zijn goede vragen?
  • Wanneer leiden, volgen of gidsen?
  • De ander goesting doen krijgen in verandering volgens de ABC-principes van Autonomie, verBondendenheid en Competentie
  • Oefenen met onze eigen hardnekkige gedragingen die niet zijn zoals ze moeten zijn, en ook niet zoals we ze willen
  • Zelfzorg als basisvoorwaarde

Werkvorm

Ervaringsgerichte training, vertrekkend vanuit theoretische kaders (Van Steenkiste, Amador, Miller & Rollnick).

Docent

Iris De Coster is psycholoog en docent/trainer aan Odisee. Ze vertrekt vanuit een ‘oplossingsgerichte’ benadering waarbij aan de slag gegaan wordt met wat al werkt.

Doelgroep

Hulpverleners die een begeleidende rol opnemen en graag inspiratie willen opdoen ‘to go the extra mile’ zonder uitgeput te raken. Vooral bij cliënten die niet gemotiveerd lijken om hun gedrag aan te passen hoewel ze zichzelf en anderen schaden.

Bijlage(n)

download Brochure