Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Sociaal-agogisch werk » Persoon en organisatie » Samen in de boot van het M-decreet. Werken aan een inclusief beleid.

Samen in de boot van het M-decreet. Werken aan een inclusief beleid.

Situering

We richten 3 workshops in rond de inclusieve onderwijscontext met concrete toepassingen en workshops van inclusieve cultuur en praktijk

Ieder dagdeel spitst zich toe op de duurzame ontwikkeling of versterking van de inclusieve cultuur, praktijk of beleid op zowel leerling-, klas- als schoolniveau.

De dagdelen kunnen gevolgd worden als een geheel, maar zijn zeker ook individueel te volgen.

Werken aan een inclusief beleid binnen een onderwijsomgeving

In de derde workshop gaan we aan de slag met de indicatoren van de index voor inclusie om het beleid te evalueren in functie van M-decreet. Er worden actiepunten en prioriteiten geformuleerd op maat van een klas of een school.

Doelgroep

Leerkrachten kleuter, lager en secundair onderwijs. Zorgcoördinatoren en studenten orthopedagogie (inclusiestage).

Deze workshop kadert in typefunctie 'De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen'.

Docent

Elke Emmers, docent ‘Evidence Based Werken’ en bachelorproefcoördinator in de opleiding Bachelor Orthopedagogie van Odisee. Daarnaast is zij coach voor een prioritair nascholingsproject in opdracht van het ministerie en werkt zij aan een doctoraat binnen de onderzoekslijn inclusie in het hoger onderwijs.