Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Sociaal-agogisch werk » Persoon en organisatie » Schriftelijke communicatie voor welzijnswerkers. Workshop 2: Verdieping in cliëntgerichte en professionele rapportage

Schriftelijke communicatie voor welzijnswerkers. Workshop 2: Verdieping in cliëntgerichte en professionele rapportage

Doel

Oefenen in cliëntgericht, professioneel rapporteren.

Programma

Hoe giet je de complexe realiteit in een schriftelijk rapport? Op welke manier omschrijf je een begeleidingsproces? Welke formuleringen zijn het meest geschikt voor een cliëntverslag? Hoe verwerk je de nuance van een overleg in een verslag? Hoe kom je tot een evenwicht in het cliëntgericht schrijven en het schrijven vanuit professionele samenwerking?

Deze workshop werkt verder op de basis die gelegd werd in workshop 1. Als de basisworkshop voor jou minder zinvol is, kan je je onmiddellijk inschrijven voor workshop 2.

Werkvorm

In deze vorming gaan we op zoek naar de eigenheid van schriftelijke rapportage in de hulpverlening. We belichten de verschillende vormen van verslaggeving die een hulpverlener dient uit te voeren. We werken met oefeningen en je krijgt concrete schrijftips.

We nodigen je uit om eigen verslagen mee te brengen, zodat je hierop persoonlijke feedback kan ontvangen.

Docent

Nele De Ganseman is pedagoog en volgde een driejarige schrijfopleiding. Ze nam in de sociale sector verschillende beleidsfuncties op en is docent aan de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie van Odisee.

Doelgroep

Welzijnswerkers die verder willen groeien in cliëntgerichte en professionele schriftelijke rapportage.