Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Sociaal-agogisch werk » Persoon en organisatie » Verlaat de klaagmuur. Klagen en roddelen ombuigen naar positieve emoties.

Prijs: € 90 (incl. BTW)

Leermoment(en):

24 april 2017 van 9.30 tot 16.30 uur.

Code: WMUUR

Verlaat de klaagmuur. Klagen en roddelen ombuigen naar positieve emoties.

Doel

Negatieve emoties overvallen ons vaak. In bepaalde mate kunnen ze echter aangestuurd of beïnvloed worden. De opleiding gaat in op twee gedragingen die vaak op de werkvloer aanwezig zijn en verlammend werken: klagen en roddelen. De werkvreugde wordt aangetast; de sfeer onder collega’s wordt erdoor beïnvloed.

Ervaar wat klagen met jou doet, ervaar wat het geklaag van anderen met jou doet en ontdek op welke manier je uiting kan geven aan niet vervulde behoeften. 

Leer van je roddelneigingen: ga op onderzoek uit en ontdek welke dynamiek er verscholen zit achter roddelgedrag en hoe je dit gedrag kan ombuigen tot een authentieke en geweldloze communicatie. 

Programma

In de opleiding komen volgende aspecten aan bod:

  • klagen en roddelen op het werk: effecten, dynamieken en valkuilen;
  • effecten van positieve emoties;
  • verantwoordelijkheid nemen en kwetsbaarheid toelaten;
  • authentiek en geweldloos uiting geven aan behoeften;
  • omgaan met klagen en roddelen van anderen.

De opleiding is gebaseerd op de Broaden and Build theorie van Barbara Fredrickson, op de principes van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg en op de inzichten over kwetsbaarheid van Brené Brown. 

Werkvorm

Ervaringsgerichte vorming met ruimte voor oefeningen en uitwisseling, gebaseerd op theoretische kaders.

Docent

Goedele Slots is sociaal werker/criminologe en docent/trainer aan Odisee (Sociaal-agogisch werk). Daarnaast is ze coach en psychotherapeut en heeft ze ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en het algemeen welzijnswerk. Ze staat voor een krachtgerichte benadering. 

Doelgroep

Voor professionals en vrijwilligers uit het welzijnswerk, het onderwijs en de zorgsector die graag stil staan bij het eigen handelen en zich kwetsbaar willen opstellen.

Bijlage(n)

download Brochure