Groepscentrum Permanente Vorming
Home » Praktisch » Locatie

Locatie

Odisee-Groepscentrum Permanente Vorming
Campus Brussel
Warmoesberg 26
1000 Brussel
Tel: 02-609 37 37
Fax: 02-609 37 40


Onze cursussen vinden plaats op volgende locaties:

·        Campus Brussel - Erasmus
·        Campus Brussel - Hermes
·        Campus Brussel - Terranova
·        Campus Parnas
·        Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG)

Daarnaast vinden enkele cursussen plaats op een externe locatie. Dit wordt vermeld op de respectievelijke brochure.