Groepscentrum Permanente Vorming
Home » Praktisch » Studiegeld- en annuleringsvoorwaarden

Studiegeld- en annuleringsvoorwaarden

Studiegeld

Het studiegeld dient betaald te worden voor de start van de opleiding. Wie het studiegeld niet betaald heeft vóór de gestelde datum, heeft geen recht op onderwijs en kan niet deelnemen aan de examens. De inschrijving wordt geschorst. Er worden geen studie-attesten noch getuigschriften afgeleverd. De schorsing wordt slechts teniet gedaan na het betalen van de verschuldigde bedragen voor de reeds afgewerkte periode.

Hoe schrijft u zich uit voor een opleiding?

U kan uw inschrijving enkel schriftelijk wijzigen of annuleren (per gewone of aangetekende brief, op per e-mail).

Bij annulering van de inschrijving na twee weken voor de start van de opleiding, ontvangt u een waardebon ter waarde van het inschrijvingsgeld verminderd met 5% voor administratiekosten met een minimum van 5 euro.

Bij latere annulering blijft het volledige studiegeld verschuldigd.

Wie ingeschreven is voor een permanente vormingsactiviteit, maar niet kan deelnemen, kan zich zonder extra kosten laten vervangen voor zover de aanbieder zich daartegen niet verzet en op voorwaarde dat de vervanger eveneens voldoet aan de inschrijvingsvereisten van de desbetreffende permanente vormingsactiviteit. Vervanging kan enkel gebeuren na schriftelijke melding van de klant aan de aanbieder en dit uiterlijk 2 werkdagen voor de ((begin)datum) van de permanente vormingsactiviteit.

Wat bij ziekte of overmacht?

Gelieve bij ziekte of overmacht contact op te nemen met het secretariaat.