Groepscentrum Permanente Vorming
Home » Opleidingen op maat » Onderwijs

Onderwijs

We bieden ook teamgerichte vormingen aan, op maat van jouw instelling of organisatie, bij jou of bij ons. De volgende vormingen bieden we op maat aan:

  • Co-teaching voor inclusie

Meer informatie vind je hier.

  • Filosoferen in de klas

Filosoferen in de klas stimuleert de creativiteit en het kritisch denken van leerlingen. Het vergroot de motivatie van kinderen voor school en versterkt de verbondenheid. Maar hoe ga je aan de slag in de klas? Hoe stimuleer je kinderen om dieper te denken? Hoe integreer je de filosofische aanpak in de diverse vakken van het basisonderwijs? Hoe verander je jouw klas in een bruisende onderzoeksgemeenschap? De expertise van docenten uit de lerarenopleiding van Odisee laat toe in de spelen op uw beginsituatie in het basis of secundair onderwijs. We reiken een individueel aangepaste vorming en bruikbaar lesmateriaal aan.

  • Kaatje Klank

Meer informatie vind je hier.

  • Meerstemmig zingen en musiceren in de lagere school

Samen zingen en musiceren bevordert de sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling. Wordt er op jullie school vaak gezongen en gemusiceerd met de leerlingen? Dan gaan we in deze vorming nog een stapje verder. We experimenteren met eenvoudige vormen van meerstemmigheid zoals de canon en samen ondervinden we wat je allemaal kunt doen met slechts vier akkoorden. Als team ervaar je meteen hoe leuk het kan zijn om samen met muziek aan de slag te gaan! Muzikale voorkennis is niet vereist.

  • Muziekeducatie met peuters en kleuters

Odisee beschikt over specifieke kennis over hoe je vernieuwend met muziek kan omgaan in de kleuterklas. Muziek is een ideaal middel om de peuter en kleuter verder op weg te helpen in de verschillende ontwikkelingsgebieden. In deze vorming word je ondergedompeld in verschillende muzikale werkvormen zoals spelen met instrumenten, zingen, bewegen op muziek, muziek noteren, muziek beluisteren,… We proberen inhoudelijk zoveel mogelijk in te spelen op de beginsituatie en de vraag van de leerkrachten.

  • Outdoor education

De laatste jaren komt de term ‘outdoor education’ steeds meer op de voorgrond. Het is belangrijk dat kinderen kansen krijgen om opnieuw fysiek contact te maken met de buitenwereld. Vaak wordt outdoor education gezien als leren over en in de natuur. Maar hoe zit dit in een stedelijke context? Ontdek en ervaar in deze workshop verschillende mogelijkheden van outdoor education. We trekken naar buiten en leren outdoor education toepassen met behulp van digitale. Hierbij hebben we niet enkel oog voor de leerkansen binnen wereldoriëntatie maar werken we ook vakoverschrijdend.

  • Toverbos: begeleiden van emoties in de kleuterklas

Toverbos is dé manier bij uitstek om kleuters een stevige sociaal-emotionele basis te bieden en om als juf of meester je kleuters beter en anders te leren kennen. Kleuters leren met hun dierenpop experimenteren rond emoties, het maken van afspraken en het oplossen van conflicten. Tijdens twee vormingsdagen ga je dieper in op de theorie rond het Toverbos waarna je deze zelf leert toepassen in je klas. Vervolgens krijg je tijdens drie supervisiesessies feedback van de docenten en kan je hier terecht met al je vragen.

  • Samen voor de klas: 1+1=3

In de Lerarenopleiding van Odisee zijn we reeds een aantal jaren aan de slag met co-teaching en co-creatie. We geloven sterk in de kracht van ‘samenwerken’, ‘samen leren’ en ‘leren van elkaar’ om zo een krachtige leeromgeving voor elke kleuter/ leerling/student te creëren.

Deze vorming wordt ingericht voor het lerarenteam. We vertrekken vanuit het eigen teamgedrag en jullie visie om zo aan de slag te gaan met co-teaching en co-creatie. Het traject wordt aangepast aan de noden van het team.

  •   STEM op school

STEM staat in de kijker in het basis- en secundair onderwijs. Aandacht voor een geïntegreerde aanpak van wetenschap, techniek, Engeneerning en wiskunde is niet meer weg te denken. Maar hoe laat je leerlingen samen op onderzoek gaan in het STEM-domein? Hoe stimuleer je dialoog en een onderzoekende houding bij leerlingen? In diverse onderzoeksprojecten bouwden we expertise op in het STEM-onderwijs-domein. Wij werken graag mee aan een STEM-traject voor uw school.

  • Zet je EF-bril op: ondersteunen van executieve functies in het kleuter onderwijs

Meer informatie vind je hier.

Meer interesse in een vorming op maat? Neem dan contact op met Laura Demunter (laura.demunter@odisee.be). We werken samen met u een interessant programma uit.