Groepscentrum Permanente Vorming
Home » Over GPV

Over GPV

Over GPV

Het Groepscentrum Permanente Vorming, afgekort GPV, maakt deel uit van Odisee. In het kader van professionalisering en levenslang leren bieden we een ruim gevarieerd aanbod van kort- en langlopende opleidingen en studiedagen over actuele thema's aan.

Het GPV richt zich tot een breed publiek; zowel professionals als geïnteresseerden uit het werkveld en de alumni van Odisee.

Inhoudelijk werken we nauw samen met de professionele opleidingen van Odisee (Lerarenopleiding, Gezondheidszorg, Sociaal-Agogisch Werk, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde). Odisee-docenten worden vaak ingezet als docent of trainer.

Ons open aanbod omvat postgraduaten, meerdaagse opleidingen en studiedagen waarvoor iedereen dit tot de doelgroep behoort zich kan inschrijven. Dit aanbod maken we via onze website en folders bekend.

Maar ook voor teamgerichte nascholingen kan u bij ons terecht. Samen met u nemen we de vormingsbehoeften binnen uw bedrijf onder de loep, werken een programma op maat uit en zoeken een geschikte lesgever of trainer.