Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Gezondheidszorg » Medische beeldvormers » Postgraduaat Radiotherapie

Postgraduaat Radiotherapie

Aanpak

Tijdens de lesdagen komen zowel de theorie en de technologische aspecten aan bod, als het aanleren en inoefenen van vaardigheden. Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij de leerstof verwerkt in opdrachten. De 75 uren stage zijn bedoeld om de cursist te leren werken op verschillende toestellen die deze nog niet beheerst.

Inhoud

Het postgraduaat Radiotherapie omvat 20 studiepunten en reikt de nodige basiskennis (zowel op theoretisch als op vaardigheidsvlak) aan voor een beginnend werker op de dienst Radiotherapie.

1. Straling radiotherapie

 • Fysica algemene beginselen & technologie
 • Detectie ioniserende straling
 • Medische dosimetrie laag en hoog energetisch
 • Dosisberekening

2. Behandeling van en zorg voor een oncologisch patiënt

 • Pathologie
 • Therapie met uitwendige bestraling
 • Brachytherapie
 • Psychologische begeleiding
 • Zorg voor de patiënt

3. Recente methodiek in radiotherapie

 • Beeldvormingstechnologie
 • Multimodale beeldvorming
 • Virtuele simulatie
 • Gevorderde begeleidingstechnologie

4. Werkveldervaring in radiotherapie

Docenten

Hoogleraren geneesheer-specialisten, fysici en ervaren inhoudsdeskundigen van universitaire diensten Radiotherapie. Docenten uit de opleiding Medische Beeldvorming van Odisee.

Doelgroep

Verpleegkundigen en technologen Medische Beeldvorming werkzaam op de dienst radiotherapie. Men dient reeds de module stralingsbescherming met uitbreiding radiotherapie (FANC) gevolgd te hebben. Gegradueerde verpleegkundigen worden eveneens toegelaten.