Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Gezondheidszorg » Verpleegkundigen » Wondzorg » Referentieverpleegkundige wondzorg

Referentieverpleegkundige wondzorg

Doelpubliek

Deze vorming richt zich in eerse instantie tot verpleegkundigen uit ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en thuiszorg die het wondzorgbeleid in hun organisatie willen optimaliseren en verder uitbouwen en als referentieverpleegkundige wondzorg willen erkend worden. Ook al wie geinteresseerd is in recente evoluties inzichten en technieken op vlak van wondzorg en -behandeling is welkom.

Programma

​Wondzorg wordt steeds complexer. De verpleegkundigen worden geconfronteerd met heel diverse wondverzorgingen zoals oncologische wondzorg, diabetische voet, brandwonden,…  Voor hen bieden we een gespecialiseerde vorming met de meest recente kennis, inzichten en vaardigheden inzake wondbeleid en -zorg. Deze opleiding voldoet aan de RIZIV-reglementering van juli 2003 met betrekking tot de referentieverpleegkundige wondzorg.

De opleiding omvat 6 lesdagen met volgende inhouden:

 • Wondtypologie en -fysiologie;
 • Stomazorg;
 • Verbandenleer: wat, waar, hoe;
 • Negatieve druktherapie en compressietherapie;
 • Epidemiologie, bacteriologie en ziekenhuishygiëne;
 • Chirurgische wonden;
 • Oncologische wonden;
 • Decubitus: fysiopathologie, preventie en behandeling;
 • Skin tears en traumatische wonden;
 • Voeding, dieet en wondzorg;
 • Brandwonden: fysiopathologie;
 • Pijnbeheer en multidisciplinair werken;
 • Beenulcera: fysiopathologie;
 • Wondzorg: historiek en huidige regelgeving;
 • Wonddiagnostiek, wondzorgregistratie en TIME;
 • Diabetesvoetzorg.

Inschrijven

Inschrijven kan via http://dvo.odisee.be/gezondheidszorg/referentieverpleegkundige-wondzorg.

 

Bijlage(n)

download Brochure