Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Gezondheidszorg » Vroedvrouwen » Echografie voor vroedvrouwen - September

Echografie voor vroedvrouwen - September

Ben je werkzaam als vroedvrouw en wil je meer leren over echografie? Dan is deze studiedag iets voor jou! Zowel toestelkennis, juridisch advies als een praktijkoefening komen aan bod.

Doelgroep

Deze studiedag richt zich tot vroedvrouwen die zich willen bijscholen in echografie.

Programma

In het eerste dagdeel staan we stil bij theoretische randvoorwaarden en juridische aspecten bij het nemen van een echografie. Hierna ga je zelf praktisch aan de slag.

09u00: Welkomstwoord
09u05: Toepassing van basisfysica
10u15: Toestelkennis
11u00: Beeldherkenning klein bekken
11u30: Juridisch advies
12u30: Pauze
13u30: Demonstratie echografie bij termijnzwangeren op 12, 20 en 32 weken
15u15: Workshop: zelf inoefenen van de praktijk 
16u30: Einde

Docenten

Zowel docenten van Hogeschool Odisee als experten uit het werkveld (vroedkunde en medische beeldvorming) werken mee aan deze studiedag.

Attest van deelname en accreditatie

Na afloop van de studiedag en na betaling wordt het attest van deelname per post opgestuurd. De volledige studiedag geeft recht op een attest van 6,5 uur.

Erkenning in het kader van 'vorming voor vroedvrouwen' wordt aangevraagd bij de Federale Raad voor Vroedvrouwen. Het aantal effectief erkende uren en het erkenningsnummer worden later meegedeeld.

Locatie

Deze vorming vindt plaats op campus Terranova, Blekerijstraat 23-25, 1000 Brussel.

Bijlage(n)

download Brochure