Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Gezondheidszorg » Verpleegkundigen » Wondzorg » Studiedag 'Introductie in de wondzorg'

Studiedag 'Introductie in de wondzorg'

Doelgroep

Deze studiedag richt zich tot alle verpleegkundigen en verpleegkundig podotherapeuten die zich professioneel inlaten met wondzorg, ongeacht hun werkveld (ziekenhuis, woonzorgcentrum, thuiszorg, onderwijsinstelling,…). Deze introductiedag biedt ook een interessant referentiekader voor wie daarna een meer gespecialiseerde opleiding in de wondzorg wenst te volgen (o.m. referentieverpleegkundige wondzorg of wondzorg in de ouderenzorg, …).

Programma

Deze studiedag focust enerzijds op een correcte terminologie en algemene productkennis in de wondbehandeling. Termen als weefsel, infectie, besmetting, wondzorgcirkels, biofilms, helingstijd, vochtigheid, Edge, wondbed, gekoloniseerd en geïnfecteerd komen uitgebreid aan bod. Welke wondbehandelproducten bestaan er en hoe maken we een correcte keuze?

Anderzijds bestuderen we in detail het proces van wondgenezing. We doen dit aan de hand van het TIME-model (Tissue, Infection, Moisture en Edge).Het TIME-model richt zich in 4 stappen op de verschillende factoren die de genezing van de wonde beïnvloeden. Het doel van het TIME-model is het creëren van een gezonde wonde, zonder dood weefsel en ziekteverwekkende bacteriën, met weinig wondvocht en een goede doorbloeding. Pas als dat alles is bereikt kan een wonde dicht granuleren (genezen).

Volgende 4 stappen worden uitvoerig besproken en ingeoefend a.d.h.v. realistische casussen:
Stap 1. 'Tissue', weefsel: Is er vitaal of dood weefsel?
Stap 2. ‘Infectie’: Is er infectie of ontsteking?
Stap 3. 'Moisture', vocht(on)balans: Is de wonde te vochtig of te droog?
Stap 4. 'Edge',  wondrand: Is er een niet-sluitende, of ondermijnende wondrand?  

Tot slot nemen we kort het ‘ontsmetten’  kritisch onder de loep: we stellen ons de vraag of ontsmetten zin heeft, wanneer dan wel én hoe moeten we correct ontsmetten?

Docent

Walter Devleeschhouwer, lid WONDZORG.NET, wondzorgvereniging, hoofdverpleegkundige en wondspecialist AZ ALMA.

Locatie

De opleiding vindt plaats bij Odisee, Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst.

KMO-portefeuille

KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DV.O100347. Meer info: www.agentschapondernemen.be.

Attest van deelname

Na afloop van de studiedag en na betaling van het inschrijvingsgeld ontvang je een attest van deelname.

Meer informatie

Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op met:
Ann Jaques
Coördinator permanente vormingen gezondheidszorg
ann.jaques@odisee.be
02-210 13 48

Bijlage(n)

download Brochure