Groepscentrum Permanente Vorming
Home » Opleidingen » Universitaire Dinsdaglezingen

Universitaire Dinsdaglezingen

Universitaire Dinsdaglezingen

De Universitaire Dinsdaglezingen zijn een gezamenlijk initiatief van Odisee Hogeschool en KU Leuven.

Jaarthema: Emoties

Sinds de Verlichting is onze samenleving sterk getekend door de kracht van de rede. 
We hebben er de bouwstenen van onze huidige democratische rechtsstaat aan te danken.
Het geloof in rationaliteit heeft een boost gegeven aan wetenschap en technologie en aan de idee van een maakbare mens en maakbare samenleving.

Tegelijk heeft de opmars van de rede een gigantische schaduwzijde achtergelaten. De kracht van de rede heeft de wereld onttoverd. Ze heeft de zingevende kracht van religies verduisterd. Ze heeft een alles overwoekerend beheersingsdenken voortgebracht. Ze heeft de impact van emoties in de persoonlijke, sociale, ethische, politieke en juridische sfeer al te zeer ontkend.

Aan die dynamiek van ontkenning en verdringing is vandaag stilaan een einde gekomen.
De wetenschappelijke, filosofische, sociologische en artistieke aandacht voor de rol van emoties in de verschillende levenssferen is sinds de tweede helft van de twintigste eeuw spectaculair gegroeid.

Vandaag, nu het tijdperk van terreur zich voor onze ogen ontrolt, is het vraagstuk van emoties meer dan ooit relevant. Welke impact hebben emoties als haat en angst op ons bestaan? Hoe kunnen we met die emoties omgaan? Hoe moeten we ze begrenzen? En wat met emoties als vertrouwen, verdraagzaamheid, empathie, fierheid, dankbaarheid, rouw, vergeving en verzoening? Welke rol kunnen ze spelen in persoonsontwikkeling, gezinsrelaties, politiek handelen en internationale relaties? Kunnen we in onze emoties opgevoed worden en welke rol kunnen cultuur en onderwijs daarin spelen? Deze vragen vormen de rode draad in de nieuwe editie van de Universitaire Dinsdaglezingen. Eminente sprekers uit de academische, maatschappelijke en culturele wereld delen er tweewekelijks hun expertise.

Waar?

De lezingen vinden plaats op Campus Brussel (KU Leuven en Odisee), Warmoesberg 15, 1000 Brussel. De campus ligt vlak bij het Centraal Station, aan de Sint-Michielskathedraal en de Sint-Hubertusgalerij. In de buurt zijn verschillende parkings, bus- en metroverbindingen.
De lezing van 10 januari 2017 vindt plaats in het Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel.

Wanneer?

Tweewekelijks op dinsdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur (behalve laatste lezing). De lezing van prof. R. Torfs begint om 15.30 uur.

Inschrijven en betalen

Inschrijven kan ter plaatse tussen 13.30 en 14.00 uur of via overschrijving. Een lezing bijwonen kost 5 euro, de volledige cyclus kost 70 euro. De lezingen zijn gratis voor studenten van Odisee en de KU Leuven, op vertoon van de studentenkaart.

Voorafgaande inschrijving via overschrijving (ten laatste tegen 20 december 2016) is nodig voor de lezing van 10 januari 2017 (Johan Ardui en Tom Jacobs).

Het bedrag stort u op rekeningnummer BE77 786-5850128-42 van het Groepscentrum Permanente Vorming met vermelding ‘UDL 2016-2017’.

Informatie

Meer info krijgt u op het secretariaat van het GPV, tel: 02-609 37 37, gpv@odisee.be. Ontdek het volledige programma in bijlage!

Er is een foutopgetreden.Onze excuses voor dit ongemak. Er is een foutopgetreden.Onze excuses voor dit ongemak.