Groepscentrum Permanente Vorming
Home » Praktisch » Inschrijven en attestering

Inschrijven en attestering

Hoe schrijft u zich in voor een opleiding?

Inschrijvingen ontvangen wij bij voorkeur online via www.odisee.be/gpv. U vindt per opleiding telkens een brochure en een inschrijfmodule.

Uw inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer BE 77 7865 8501 2842, BIC-code: GKCC BEBB. Gelieve uw naam en de opleidingscode te vermelden. 

Inschrijven voor een postgraduaat

Om deel te nemen aan een postgraduaat dient u een aanvraagdossier in te dienen. Dit aanvraagdossier omvat:

·         een vragenlijst;
·         een kopij van uw identiteitskaart;
·         een kopij van uw hoogst behaalde diploma.

Na ontvangst van de door u ingevulde vragenlijst en na goedkeuring van uw aanvraagdossier ontvangt u een oproep tot betaling. Uw inschrijving is pas definitief vanaf het moment dat we het inschrijvingsgeld ontvangen hebben. De gevraagde documenten mogen per mail doorgestuurd worden naar gpv@odisee.be.

Meerdere inschrijvingen van dezelfde organisatie

Een organisatie die minimum 5 personeelsleden voor dezelfde opleiding inschrijft, krijgt 5% korting. Gelieve dit duidelijk te vermelden bij de registratie.

Wordt elke opleiding ingericht?

De organisatie behoudt zich het recht voor een opleiding niet te laten plaatsvinden bij een onvoldoende aantal inschrijvingen. Daarnaast zijn vermelde data vatbaar voor wijzigingen in geval van overmacht. D.w.z. dat bv. door ziekte van een docent een sessie kan worden uitgesteld of verwisseld.

Attest van deelname

Indien u volledig administratief in orde bent, ontvangt u op het einde van een opleiding een attest van deelname voor de effectief gevolgde uren.