Groepscentrum Permanente Vorming

Palliatief Referent

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is totaalzorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is.

Deze totaalzorg steunt op de volgende pijlers:

 • opvang van fysieke klachten en symptomen;
 • aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning bij de patiënt en zijn omgeving;
 • sociale begeleiding niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor hen die de zieke omringen, volwassenen en kinderen;
 • spirituele opvang van diepere levensvragen bij de zieke en zijn familie.

Deze totaalzorg kan geboden worden zowel thuis, als in thuisvervangende milieus als in het ziekenhuis.

Programma

In deze basiscursus wordt zowel het verpleegkundige aspect als het communicatieve behandeld.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • concept palliatieve zorg;
 • basis pijn- en symptoomcontrole;
 • basiscommunicatie in palliatieve zorg;
 • emotionele impact;
 • sociale, cultuursensitieve en spirituele aspecten;
 • rouw en verlies;
 • beslissingen rond levenseinde.

Doelgroep

De vorming richt zich tot verpleegkundigen en gezondheidswerkers die inzicht en vaardigheden willen verwerven in het palliatieve zorgconcept. Zij kunnen een constructieve bijdrage leveren tot de implementatie binnen de eigen beroepsgroep en tot het interprofessioneel samenwerken.

Bijlage(n)

download Brochure