Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Sociaal-agogisch werk » Persoon en organisatie » Postgraduaat Adventure education 2017-2019 (Module 1 & 2)

Prijs: € 1700 (incl. BTW)

Leermoment(en):

Het programma van module 1 en 2 omvat 20 opleidingsdagen en start op maandag 2 oktober 2017 en eindigt op vrijdag 8 juni 2018. Met uitzondering van de ervaringsvijfdaagse (9-13/10) begint elke opleidingsdag om 9u en eindigt deze om 17u.

Code: 78801

Postgraduaat Adventure education 2017-2019 (Module 1 & 2)

Wat is Adventure education?

Adventure education zet avontuurlijke buitenactiviteiten in om een impuls te gevenaan persoonlijke groei en groepsontwikkeling. Sleutelelementen daarin zijn een authentieke ervaring en het samenspel van outdoor-activiteiten, de natuurlijke omgeving en de omgang met de groep. In dit postgraduaat leer je deze sleutelelementen hanteren.

Doelstelling

Outdoor-activiteiten bieden een bijzonder platform voor leren. De effectiviteit ervan is in diverse agogische werkvelden aangetoond maar hangt af van een kundige begeleiding. Het postgraduaat Adventure education leidt je op om deze activiteiten zo te hanteren dat ze leer- en ontwikkelkansen creëren voor mensen en groepen met verschillende achtergronden.

Aanpak

Je kiest voor een persoonlijk leertraject. De persoonlijke interventiekracht van een begeleider is een belangrijke hefboom voor professionele effectiviteit. De klasgroep, genoemd ‘de leergroep’ biedt je dan weer de mogelijkheid een beter zicht te krijgen op eigen kwaliteiten en ontwikkelthema’s.

Je krijgt inzicht in leer- en ontwikkelingsdynamiek en je leert deze zelf mee vormgeven. De combinatie van bewuste ervaring doorheen een vijfdaagse ervaringsweek en aansluitende begrippenkaders opent mogelijkheden om deze dynamieken gericht te ondersteunen.

Ten slotte maak je kennis met ethische en wettelijke randvoorwaarden. Door de bespreking van good practices en regelgeving kun je je eigen (oefen)praktijk toetsen en afstellen.

Doelgroep

Het postgraduaat is bestemd voor professionals met 3 à 5 jaar ervaring in een breed (ped)agogisch kader: vorming en opleiding, de socio-culturele sector, onderwijs, hulpverlening, een orthopedagogische setting, de bijzondere jeugdzorg, gezondheidswerk, de politionele of justitiële wereld, … of Adventure education. We richten ons tot mensen die hun opleidings- of begeleidingspraktijk verder willen professionaliseren of een impuls willen geven in de richting van ervaringsleren. De opleiding richt zich niet op het verwerven van sporttechnische vaardigheden.

Voorwaarden

Je moet een bachelordiploma (of equivalent) bezitten. Je werkt in een omgeving die het mogelijk maakt actief verder te leren over het begeleiden van leer- en groepsprocessen. Je bent bereid om een persoonlijk leertraject aan te gaan. Ten slotte heb je enige affiniteit met outdoor-activiteiten.

Kandidaatstelling van geïnteresseerden met een andere achtergrond worden overwogen: stuur in dat geval jouw CV en een motivatiebrief.

Programma

Het programma is opgebouwd uit vier modules. Er worden verschillende werkvormen gebruikt, die maximaal aansluiten bij de doelstelling van de verschillende onderdelen.

1. Ervaringsleren en proceskennis

Het postgraduaat start met een intensieve ervaringsvijfdaagse. Het is een aanzet om stil te staan bij persoonlijke leervragen, die zich concentreren rond drie onderwerpen:

  • Hoe ontwikkelen groepen zich?
  • Hoe verloopt ervaringsleren en wat is het verband met groepsprocessen?
  • Wat zijn mijn persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelthema’s?

2. Begeleiden en methodisch inzicht

In module 2 ligt de nadruk op de rol van de begeleider en methodische aspecten van Adventure education. Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe ontwerp ik een programma zo dat het optimale kansen biedt tot ontwikkelen en leren?
  • Welke activiteiten bied ik aan en op welke manier?
  • Hoe ondersteun ik het reflecteren bij deelnemers?
  • Hoe verdiep ik het persoonlijk leren van deelnemers?

Lesgevers

Het postgraduaat is een partnership tussen Odisee, Outward Bound België, VZW Nature en Johan Hovelynck in eigen naam. In functie van specifieke inhouden en thema’s wordt er gewerkt met gastdocenten (o.a. L. Peeters en J. Piot), experten in hun vakgebied.

Bijlage(n)

download Brochure
download Lesdata
download Studiegids